مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
انواع ماسک های صورت-متن اول

ماسک ها او انواع آنها وطرز صحیح ماسک زدن/ ماسک : به طور کلی ارزش واثر ماسک ها  بر روی پوست مدت بوده ولی خیلی سریع و قوی است.هیچ گاه نباید بیش از یکبا در هفته ماسک استفاده کرد.ولی بعضی از افراد بیشتر از یکبا در هفته از ماسک استفاده می کنند و برخی دیگراز افراد به طور مرتب از ماسک استفاده می کنند و عده ای دیگر فقط در موقعیت های خاص برای به دست آوردن زیبایی چشم گیر یا بعد از یک بیماری طولانی که پوست چهره شان زرد گونهو پزمرده می شود از ماسک استفاده میکنند .بهار فصل مناسبی برای استفاده از ماسک می باشد .زیرا نور خورشید کوچکترین ناهمواری و نازیباییپوست را نمایان و مشخص میکند .یک ماسک به اندازه ی یک لوسیون تقویتی اما موقتی پوست را تازه می کند وبه آن زیبایی می بخشد .از ایرادهای استفاده از ماسک /مدت زمان نسبتا طولانی است که برای تهیه و استفاده آن باید صرف شود.حداقل زمان لازم برای استفاده از یک ماسک نیم ساعت است.که در طول این مدت برای بدست آوردن حداکثر نتیجه هیچ کار دیگری نباید انجام داد.