مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان

قهرمانی تیم پرسپو لیس  در جام حذفی فوتبال ایران را به تمامی طر فداران این تیم تبریک می گوییم .