مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
در مان آفتاب سو ختگی

راههای درمان آفتاب سوختگی خیار را به صورت ورقه ورقه در آورده وبرروی قسمتهای آفتاب سوخته ی پوست بگذارید.خیار را حلقه حلقه کرده چند دقیقه در شیر بگذارید وبعد روی قسمت های آفتاب سوخته بگذارید.سیب زمینی خام را به شکل ورقه ورقه یا رنده شده بر روی قسمت های آفتاب سوخته ی پوست قرار دهید.روغن ماهی روی قسمتهای آفتاب سوخته ی پوست اثر بسیار خوبی دارد.استفاده از مخلوط سفیده ی تخم مرغ وعسل در درمان آفتاب سوخته مفید است.مقداری مساوی سرکه ی سیب وروغن زیتون را مخلوط کنید وپوست را با آن چرب کنید.نوشته شده توسط فرناز /منبع کتاب رموز زیبایی صورت