مطالب جالبی از تاریخ ایران وورزش جهان
  • همیشه سعی کن دیگران را درک کنی تا آنها نیز بتوانند تو را درک کنند